HUREN/HUURKOOP

Vaak is de aanschaf van een drumstel de gróótste hindernis om te beginnen met drummen. De investering is te groot of men denkt 'wat moet ik met het drumstel doen als blijkt dat het toch niet mijn instrument is.......' 
Deze hindernis is nu geheel van de baan!! Wij bieden de mogelijkheid om een 'compleet' drumstel te huren of een nieuw drumstel op basis van 'Huurkoop' aan te schaffen.

*Let op!! alléén huidige of toekomstige leerlingen kunnen een drumstel huren.

HUREN
Men kan een drumstel huren voor € 40 per maand. Men betaald €100 waarborg + twee maanden huur vooruit. Daarna wordt telkens de maandelijkse huur in rekening gebracht en kan de huur per maand opgezegd worden. Deze drumstellen kunnen zowel nieuwe als gebruikte drumstellen zijn. Na de huurperiode krijgt men, indien alles in orde is, de waarborg terug.

HUURKOOP
Afhankelijk van de prijs van het drumstel kun je al 'vanaf € 50,= p.m. ' een ‘Nieuw’ drumstel op basis van Huurkoop aanschaffen!! De eerste betaling bestaat uit de Waarborg (=1/3 van de aanschafprijs) + 3 maanden Huur. Na deze periode krijg je de mogelijkheid om het drumstel terug te geven, aan te kopen of de huurtermijn nog één keer te verlengen met 3 maanden. Besluit je na deze huur verlenging het drumstel te kopen, dan kun je dat doen door de SLOTSOM (= Aanschafprijs - Waarborg - betaalde Huur) te voldoen.

 

VOORBEELD
Prijs van een drumstel € 600

 

Eerste Betaling:

 

Waarborg €200
+
3 maanden huur à € 50 p.mnd = € 150

 

=> TOTAAL ÉÉRSTE BETALING: € 200 + € 150 = € 350

 

 

Ná deze periode verleng je nog één keer met 3 maanden Huur: 3 x €50 = €150 (= Tweede Betaling)

Bij aankoop wordt de SLOTSOM als volgt berekend:

Prijs Drumstel €600 - Waarborg €200 - Huur (6x€50) € 300 =
=> SLOTSOM bij aankoop wordt dan € 100


Je kunt dus zonder risico of grote investering starten met drummen!!!
Makkelijker kunnen we het niet maken......